Kontakt

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI I PODSTAW INFORMATYKI

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Rzeszów, ul. W. Pola 2 Budynek B II piętro
tel. (0-17) 865-1296

Powrót do góry strony

Pracownicy Zakładu

Pracownicy Zakładu

Pracownik Stanowisko Telefon Pokój www
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski profesor nadzwyczajny PRz - Kierownik Katedry maslowski@prz.edu.pl 17 865-1253 B208 www
prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski profesor nadzwyczajny PRz golebiye@prz.edu.pl 17 865-1431 B202
prof. dr hab. inż. Yaroslav Marushchak profesor nadzwyczajny PRz jamaru@prz.edu.pl 17 743-2469 B302
dr hab. inż. Marek Gołębiowski profesor nadzwyczajny PRz yegolebi@prz.edu.pl 17 865-1431 B202
dr hab. inż. Lesław Karpiński profesor nadzwyczajny PRz lkarpinski@prz.edu.pl 17 865-1330 B210
dr hab. inż. Damian Mazur profesor nadzwyczajny PRz mazur@prz.edu.pl 17 743-2469 B302 www
dr inż. Grzegorz Drałus adiunkt gregor@prz.edu.pl 17 865-1770 B204
dr inż. Tomasz Kossowski adiunkt t.kossowski@prz.edu.pl 17 865-1298 B206
dr inż. Robert Ziemba adiunkt ziemba@prz.edu.pl 17 865-1330 B209 www
dr inż. Mariusz Gamracki starszy wykładowca mgamrac@prz.edu.pl 17 865-1298 B206
dr inż. Witold Posiewała starszy wykładowca wposiew@prz.edu.pl 17 865-1770 B204
dr inż. Antoni Szczepański starszy wykładowca aszczep@prz.edu.pl 17 865-1298 B206 www
dr inż. Mariusz Trojnar starszy wykładowca trojnar@prz.edu.pl 17 865-1294 B201 www
dr inż. Grzegorz Karnas asystent gkarnas@prz.edu.pl 17 743-2084 B203
mgr inż. Kamil Filik asystent kfilik@prz.edu.pl 17 865-1298 B206 www
mgr inż. Andrzej Smoleń asystent a.smolen@prz.edu.pl 17 743-2469 B302
mgr inż. Paweł Szczupak asystent pszczup@prz.edu.pl 17 865-1294 B201
mgr Sabina Bojda st. referent techniczny sbojda@prz.edu.pl 17 865-1296 B207
mgr inż. Michał Korzeniowski st. specjalista informatyk mkorzen@prz.edu.pl 17 865-1243 B203
Powrót do góry strony